Styrelsen i Svensk Magisk Cirkel består av:

President
Christina Nyman

Vice president och medlemsansvarig
Magnus Bodin

Sekreterare
Daniel Kvarnlöf

Kassör
Andreas Aspsäter

Junioransvarig
Stefan Eriksson

Klubbmästare
Tore Skytén
Carl-Fredrik Zetterman

Bibliotekarie och hemsideansvarig
Markus Magnuson

Redaktör för Trollkarlen
Christina Nyman

Attiraljansvarig
Kristoffer Lindberg

Övriga styrelseledamöter
Hanna Günther
Magnus Råberg (suppleant)

Övrigt

Firmatecknare
Andreas Aspsäter

Kommittéen för blomsterfonden
Robert Söderblom
Magnus Vihagen
Bo Jonsson

Revisorer
Janne Näsström
Ray Matson

Revisorsuppleant
Magnus Vihagen

Valberedning
Gay Ljungberg
Magnus Bodin
Erik Nordvall