Styrelsen i Svensk Magisk Cirkel består av:

President
Ray Matson

Vice president och redaktör för Trollkarlen
Christina Nyman

Kassör
Andreas Aspsäter

Junioransvarig
Hanna Günther

Klubbmästare
Carl-Fredrik Zetterman

Bibliotekarie och hemsideansvarig
Markus Magnuson

Medlems- och attiraljansvarig
Magnus Bodin

Övriga styrelseledamöter
Stefan Eriksson
Rikard Kouhei Linder
Tore Skytén
Robert Österman

Övrigt

Firmatecknare
Ray Matson
Andreas Aspsäter

Kommittéen för blomsterfonden
Robert Söderblom
Magnus Vihagen
Bo Jonsson

Revisorer
Gustav Kullander
Pelle Tornell

Revisorsuppleant
Jan Höjding

Valberedning
Gay Ljungberg
Magnus Bodin
Stefan Eriksson