Styrelsen i Svensk Magisk Cirkel består av:

President
Christina Nyman

Vice president och medlemsansvarig
Magnus Bodin

Sekreterare
Daniel Kvarnlöf

Kassör
Ray Matson

Junioransvarig
Stefan Eriksson

Klubbmästare
Tore Skytén

Bibliotekarie och hemsideansvarig
Vakant

Redaktör för Trollkarlen
Christina Nyman

Attiraljansvarig
Kristoffer Lindberg

Övriga styrelseledamöter
Malin Matson
Göran Sjöberg

Övrigt

Firmatecknare
Ray Matson

Kommittéen för blomsterfonden
Robert Söderblom
Magnus Vihagen
Bo Jonsson

Revisorer
Janne Näsström
Andreas Aspsäter

Revisorsuppleant
Magnus Vihagen

Valberedning
Gay Ljungberg
Andreas Sebring
Magnus Bodin (adjungerad från Styrelsen)