KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
I SVENSK MAGISK CIRKEL

25 april 2021, kl 14.00 (digitalt möte)

 

Dagordning

1.  Öppnande
2.  Parentation
3.  Fastställande av dagordning
4.  Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet.
5.  Avgående styrelse redogör för verksamheten under året och föredrar räkenskaperna.
6.  Revisorerna avger sin granskningsberättelse
7.  Fråga om avgående ansvarsfrihet för avgående styrelse
8.  Valberedningens förslag
9.  Val av president
10. Val av 6 styrelseledamöter och 2 suppleanter
11. Val av två revisorer och 1 revisorssuppleant
12. Val av redaktör
13. Val av 2 personer i valberedning
14. Fastställande av avgifter för kommande år
15. Motioner
      Förslag till Stadgeändringar från Styrelsen
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTE SENAST DEN 23 APRIL TILL 
info@svenskmagiskcirkel.se
Information om inloggning skickas ut efter anmälan och senast den 24 april

 

Eventuella frågor om årsmötet eller beställning av årsmöteshandlingar ställs till info@svenskmagiskcirkel.se

Svensk Magisk Cirkel bildades den 3 mars 1946 på Carlton Hotell i Stockholm. Bland medlemmarna finns en bred kompetens kring den magiska konstarten. Här finns såväl professionella artister som amatörtrollare, samlare av trollerirekvisita, dealers, innovatörer av trolleritrick, och författare som skriver om trolleri som konstart.

Mål och syfte

  • Att främja magin i svenskt kulturliv.
  • Att stödja artister i deras utveckling.
  • Att sammanföra medlemmar under trevliga former.

Svensk Magisk Cirkel har sedan starten en egen facktidskrift, Trollkarlen. Föreningens bibliotek, som syftar till att bevara och dokumentera trollerikonsten och föreningens verksamhet, finns i Stockholm. Där finns också föreningens samlade litteratur- och filmsamling tillgänglig för medlemmarna.

Nationellt samarbetar Svensk Magisk Cirkel med andra företag, intresseorganisationer och lokala klubbar inom trolleribranschen, men har också ett antal egna ambassadörer som på en rad orter runt om i landet fungerar som kontaktpersoner. Internationellt samarbetar Svensk Magisk Cirkel med motsvarande föreningar i Norden i organisationen Nordisk Magiunion. Svensk Magisk Cirkel är även medlem av den internationella magifederationen Fédération Internationale des Sociétés Magiques (FISM), som vart tredje år tillsammans med en nationell förening arrangerar världsmästerskapen i trolleri.