Svensk Magisk Cirkel
Box 16 190
103 24 Stockholm

För allmänna ärenden kan du skicka e-post till styrelsen för Svensk Magisk Cirkel:

info@svenskmagiskcirkel.se

För specifika ärenden kan du kontakta respektive styrelsemedlem.

Betalningsuppgifter

Plusgiro: 25 38 84-1
IBAN: SE06 9500 0099 6034 0253 8841
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
PayPal: ekonomi@svenskmagiskcirkel.se