Medlemsavgiften ska vara betald senast den sista februari varje år.

Medlemsavgiften 2021 är oförändrad, dvs
Seniorer 400 SEK
Juniorer 250 SEK
Pensionärer 300 SEK

Flera medlemmar i samma familj som är intresserade av trolleri?
Familjemedlemskap kostar 500 SEK och omfattar familjemedlemmar som är skrivna på samma adress.

Hedersmedlemmar och medlemmar som har fyllt 75 år och varit medlemmar i minst 50 år är avgiftsbefriade.

Betala medlemsavgiften

OBS! Ange för- och efternamn vid alla betalningar så att betalningen kan matchas mot medlemsförteckningen. För familjemedlemskap ska samtliga medlemmars namn anges.

Medlemsavgift kan betalas
med Swish 123 172 76 50
till PlusGiro-konto: 25 38 84-1